INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE HEDBERGS GULD

Hedbergs Guld värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Hedbergs Guld ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Hedbergs Guld AB, org. nr 556258-5397, Österlånggatan 44, 503 37  BORÅS.

Om du lämnar uppgifter till butiker anslutna till Hedbergs Guld ansvarar de för dina personuppgifter.

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Hedbergs Guld samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp,  prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information.

Dessutom ger vi dig information om din orderhistorik samt gör det möjligt för dig att hantera ditt konto.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering

• Möjliggöra kundservice

• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, sms samt på www.hedbergsguld.se

• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 

Dessutom behandlar Hedbergs Guld personuppgifter om kunder för att kunna:

• Administrera kontot

• Förenkla kundupplevelsen med förifyllda uppgifter

• Möjliggöra kommunikation och relevanta erbjudanden, marknadsföring och inbjudningar via telefon, e-post och sms

• Tillhandahålla relevanta erbjudanden och orderhistorik

 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Hedbergs Guld samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

 

• Namn

• Telefonnummer

• E-postadress

• Betalningsuppgifter

• Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av Hedbergs Guld utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.

• Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Hedbergs Guld utan sparas av våra samarbetspartners Klarna och Nets.

• IP-adress och information om din användning av Hedbergs Guld.se

• Mottagarens uppgifter:

• Namn

• Adress

• Telefonnummer

Dessutom samlar vi in uppgifter om dig som kund information om dina order, information om ditt kontoinnehav, dina poäng, din interaktion med våra utskick samt deltagande på event.

Vi kan även samla in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänst. Tillsammans med vår partner Ve samlar vi in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges i vår respektive Ve:s integritetspolicy, https://www.ve.com/sv/integritetspolicy.

Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.

 

 

COOKIES
Hedbergs Guld.se använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse.
I beställningsformuläret används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Om du inte accepterar användning av cookies på Hedbergs Guld.se kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.
Läs mer om cookies


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.
Hedbergs Guld sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din order levererats. Mottagarens personuppgifter anonymiseras 6 månader efter det att ordern levererats.
Personuppgifter om dig som är medlem i kundklubben sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning.
Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Hedbergs Guld kan du avregistrera dig från utskick.

 

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
På Hedbergs Guld hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.
Hedbergs Guld kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom butiker anslutna till Hedbergs Guld och andra samarbetspartners.
Hedbergs Guld kan även komma att lämna dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.
Hedbergs Guld säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

 

DINA RÄTTIGHETER

REGISTERUTDRAG
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Hedbergs Guld. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Hedbergs Guld AB, 516 81  Dalsjöfors.
I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

 

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Hedbergs Guld kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.
Som registrerad kund kan du logga in på Mina sidor och själv uppdatera samt komplettera uppgifter.

 

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING
Hedbergs Guld kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är medlem i kundklubben. Information om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden.
Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta kundservice eller på Mina sidor.

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
Hedbergs Guld förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på Hedbergs Guld.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta kundservice eller som medlem i kundklubben avsluta ditt konto på Mina sidor.

 

KONTAKTINFORMATION
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@hedbergsguld.se eller tel 033-27 25 00 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.